Technikai háttér: Az előadásokhoz minden teremben biztosítunk komputert, amin PowerPointViewer, Prezi (offline) és Acrobat Reader programok lesznek telepítve. Akinek különlegesebb igénye van, az hozza magával a saját laptopját. Kérjük, hogy csak indokolt esetben éljenek, ezzel a lehetőséggel! 

Aki teheti, az hozzon magával laser pointert is!

Az előadók az előadás helyszínén tölthetik fel a magukkal hozott PenDrive-ról az előadás anyagát. Kérjük, hogy a szekció kezdete előtt 20-30 perccel jelenjenek meg. A feltöltendő fájl neve legyen a tagozati programban az előadás mellett megadott kódszám (pl.: ALLÖKO-1). A KÓD MÁR NEM FOG VÁLTOZNI, és ne is cserélgesse senki önkényesen!

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kész előadásokat e-mailben előre elküldjék a tagozati felelősöknek (legkésõbb április 7-én délig). Minden résztvevőnek megküldtük a tagozati felelősök nevét és e-mail címét. Az elküldött előadást ők előre felteszik a tagozati számítógépekre és visszaigazolják, hogy megérkezett a fájl hozzájuk. A konferencia után a kapott anyagokat megsemmisítjük.

NE FELEJTSÉK EL A KINYOMTATOTT, KÖTÖTT DOLGOZATOT MAGUKKAL HOZNI ÉS A ZSŰRINEK LEADNI!  NEM KELL KEMÉNY KÖTÉS! Bármilyen kötés (sín, spirál … ) megfelel, DE mindenben meg kell egyeznie a feltöltött dolgozattal! A dolgozatokat a zsűri tanácskozása után a PTE TTK Aulába helyezzük el, ahonnan el lehet vinni. A dolgozatokat a konferencia zárása után nem őrizzük meg!

* * *

Internet elérés: A PTE TTK Aulában lesz elérhető vezeték nélküli hálózat a konferencia ideje alatt. Ezen felül minden nap 8-tól 16 óráig a számítóközpontban (SZKK) biztosított az internet elérés asztali számítógépekről. Sajnos az előadótermekben ezt nem tudjuk biztosítani! 

* * *

Az előadások nyelve, ideje: Az előadás nyelve magyar vagy angol lehet. A dolgozatok bemutatása tagozatokban történik, 15 perces előadás keretében. Ezt 5 perc vita követi, ahol a zsűri kérdéseken keresztül meggyőződhet az előadó szakmai hozzáértéséről és a Tételes szerzői hozzájárulás nyilatkozat hitelességéről. Az előadásokat 3 főből álló zsűri értékeli. A zsűri elnöke a 15 perces előadási időt szigorúan betartatja, túllépése pontlevonással jár.

Értékelési szempontok:

  • az előadó adott-e világos, átfogó képet a kutatás céljáról, jelentőségéről;

  • bemutatta-e kutatási módszereit, eredményeit, a levonható következtetéseket;

  • milyen szakmai biztonsággal rendelkezik az adott témakörben;

  • megfelelően dokumentálta-e mondanivalóját, helyesen alkalmazta-e a szemléltetési lehetőségeket;

  • előadása megfelelt-e az előadói követelményeknek: szerkesztés, szabatosság, világos okfejtés, szakkifejezések használata, stb;

  • mennyiben sikerült érdemben válaszolnia a bírálók kérdéseire és észrevételeire;

  • megjelenítette-e az utolsó diában a Tételes szerzői hozzájárulást.

A 3 főből álló zsűri a dolgozat előadása alapján maximálisan 100 pontot adhat (a három zsűritag által adott pontok átlaga).

A helyezések megállapítására az írásbeli értékelések és a dolgozat bemutatása alapján kerül sor.


-- Előadás letöltése PDF-ként --