A tagozatokban az előadások (6-12) bírálatát egy háromtagú zsűri végzi.  A tagoknak szóló felkéréseket az előzetesen regisztrált oktatók, kutatók és a végleges tagozatok ismeretében küldjük ki. Az előadások értékelése egy 100 pontos szempontrendszer szerint történik, amelyet az OTDT Biológia Szakmai Bizottsága hagyott jóvá.

A bírálati lap (módosítva: 2015. február 7.): pdf

A zsűrik munkája a bírálatok beérkezése után kezdődik (várhatóan 2015. április eleje),  és az adott tagozat előadásainak értékelésével, a helyezések kialakításával végződik (2015. április 9-én). A zsűritagok előzetesen is kapnak majd tájékoztatást (ezen az oldalon is), és a helyszínen is tartunk számukra tájékoztatót.

A hallgatók az online bírálati rendszerbe feltöltött dolgozatuk kinyomtatott változatát a tagozat megkezdése előtt kötelesek leadni a zsűrinek. A dolgozatokat a tagozat zárása, a zsűri munkájának végeztével visszakapják.

* * *

2015. április 8.
11:00 Kezdődik a regisztráció a PTE TTK Aulában.
13:20 Zsűri tájékoztató a TTK Kari Tanácsteremben.
14:00 Tagozati előadások kezdete (helyszínek: lásd a részletes programot).

2015. április 9., délelőtt
8:00 Zsűri tájékoztató a TTK Kari Tanácsteremben.
8:30 Tagozati előadások kezdete  (helyszínek: lásd a részletes programot).

2015. április 9. délután
13:00 Zsűri tájékoztató a TTK Kari Tanácsteremben.
13:30 Tagozati előadások kezdete  (helyszínek: lásd a részletes programot).

* * *

A zsűriknek a tagozati helyezések és különdíjak odaítélése mellett lehetőségük van még két díjra javaslatot tenni:

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Különdíj: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület által felajánlott különdíjat, amely oklevélből és tárgyjutalomból áll, évek óta immár hagyományosan az OTDK minden szekciójában 1-1 személynek ítéljük oda, a Szakmai Bizottságba delegált képviselőnk által. Ez a díj tehát speciális, hiszen – ellentétben az egyes tagozatokban a helyezéseken felül kiosztható különdíjakkal – az egész szekció legkiemelkedőbb teljesítményének jutalma, emiatt akár tagozatokon túli szempontok figyelembevételét is lehetővé teszi (így pl. ha egy szerző több pályamunkájával is kimagasló teljesítményt nyújt a versenyen). Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a PSAT különdíjának csupán annyi köze van magához a Pro Scientia Aranyéremhez, hogy az egykor aranyéremmel kitüntetettek adják, kifejezetten a jelenlegi konferencián nyújtott teljesítmény elismeréseképpen.

Javaslatot minden zsűri tehet. A zsűrielnökök tanácskozásán  a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága képviselőjével közösen kell erről a díjról dönteni.

* * *

OTDT Prezentációs Díj:  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) meghirdetésében immár hatodik alkalommal kerül odaítélésre 3 db Prezentációs-díj, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) kiemelkedő előadást, valamint az ehhez kapcsolódó magas színvonalú prezentációt bemutató hallgatók számára.

A Prezentációs-díj odaítélése kétfordulós versenyben történik. Az első fordulót az OTDK-n nyújtott teljesítmény adja, a második forduló meghívásos rendszerben a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett konferencia keretében történik.  Bővebben az OTDT honlpon

A zsűrielnökök tanácskozásán közösen kell erről a díjról dönteni. Javaslatot minden tagozati zsűri tehet a PD bírálati lap előadások utáni kitöltésével.

PD_szempont,  PD_Bir_lap

* * *

 

 


-- Előadások bírálata letöltése PDF-ként --