A hallgatók az intézményi TDK-konferencia után, elektronikus formában, e-mail címükre kapják meg a regisztrációs levelet, ami tartalmazza az OTDT Online rendszerébe való belépéshez szükséges felhasználói nevet és jelszót. Innen számítva 30 napon belül  regisztrálniuk kell, feltölteniük a dolgozatot (PDF formátumban), kiválasztani a javasolt tagozatot.

! 2015. január 7-én (szerda), 23:59-kor (CET) a nevezés lezárul!

A Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban  feltöltendő dokumentum:

1) A Dolgozat (egy PDF fájl, max. 10 MB, maximum 20 oldal (15 oldal dolgozat + 5 oldal melléklet)

A dolgozat felépítése: Bevezetés, Célkitűzés, Anyagok és módszerek, Eredmények, Megbeszélés (vagy Eredmények és megbeszélés), Összefoglalás, Irodalomjegyzék, Köszönetnyilvánítás, Függelék, valamint aszükséges “Nyilatkozat a pályázó egyéni hozzájárulásáról a pályaműben leírt eredményekhez”.

pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni. A fájl maximum mérete 10 megabájt. Amennyiben kiegészíő dokumentum feltöltésére lehetőség van (ami a maximum oldalszámba nem számít bele), úgy azt külön, egyetlen fájlban lehet feltölteni. A kiegészítő dokumentumot tartalmazó fájl maximum mérete 10 megabájt.

A meghatározott maximum méretét meghaladó dolgozatok automatikusan kizárásra kerülnek (feltöltésük nem lehetséges).

FIGYELEM!

A dolgozat egy kinyomtatott és befűzött példányát – melynek az OTDT online rendszerébe feltöltöttel (a fedőlap kivételével) mindenben azonosnak kell lennie – a hallgatónak a konferencia helyszínén, a regisztrációkor kötelezően le kell adnia. A nyomtatott változat hiánya esetén a hallgató nem vehet részt az OTDK-n, akkor sem, ha minden egyéb anyaga rendben van, és a nevezési díjat a küldő intézmény befizette!

A tagozat zárása után a dolgozatot a hallgató visszakapja.

TOVÁBBI FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A Dolgozat nyelve magyar vagy angol is lehet. Oldalszáma maximum 15 oldal (irodalomjegyzékkel) + maximum 5 oldal melléklet (táblázat, grafikon). A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönítetten készítsék el! Egy oldalon legfeljebb 4 ábra vagy táblázat jelenhet meg. A dolgozatot Microsoft Office programmal, A/4 méretben, lapok egyik oldalára írt, 1,5 sortávolsággal, 12-es Times New Roman betűtípussal, sorkizárt formában, számozott oldalakkal (számozása az első szöveges oldalon kezdődik) kell elkészíteni. A kinyomtatott dolgozat (a konferencia helyszínén leadandó) fedőlapján szerepeljen: „XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció”, a dolgozat címe, a készítő(k) neve(i). Az OTDT online rendszerébe feltöltendő dolgozat fedőlapján szerepeljen: „XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció”, a dolgozat címe.

 Az utolsó oldalra csatolni kell a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a bemutatott eredményekből melyek azok, amelyek saját munkájából születtek (“Nyilatkozat a pályázó egyéni hozzájárulásáról a pályaműben leírt eredményekhez”).

A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni, és az Irodalomjegyzék részben felsorolni.

 


-- Anyagok feltöltése letöltése PDF-ként --