Végleges tagozatok 

 

Kialakult a végleges tagozati beosztás!

A tagozatok idő- és terembeosztása letölthető.

__________________________________________________________________________

A végleges tagozati beosztást a beérkezett összefoglalók témakörök szerinti megoszlása alapján alakítjuk ki.

Az OTDT Testnevelés és Sporttudományi Szekció Szakmai Bizottsága által ily módon jóváhagyott végleges tagozatokba a pályamunkák javasolt beosztása meghirdetésre kerül, és erről minden jelentkezőt a szervezők tájékoztatni fognak. Ezt követően a végleges beosztás megváltoztatására már nincs mód.